Menu

Forventninger til forældre

image

I KHIF lægger vi vægt på, at der i forbindelse med såvel træning som kamp altid er en positiv stemning til stede blandt trænere og forældre, idet dette vil have en afsmittende effekt på spillerne og dermed afvikling af kampene. For at dette kan lade sig gøre, forventer vi at forældrene lever op til følgende punkter:

Mød op til træning og kamp - dit barn ønsker det.
Giv opmuntring til alle under kampen - ikke bare til din datter eller søn.
Giv opmuntring i både med - og modgang
Respekter trænerens brug af spillerne.
Respekter at det er trænerens opgave at give spillerne faglig vejledning under kampe.
Se på dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke.
Spørg om kampen var spændende og sjov - spørg ikke kun om resultatet.
Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke.
Vis respekt for arbejdet i klubben - bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv end lyst og engagement.
Tænk på at det er dit barn der spiller fodbold - ikke dig.
Forældreinvolvering

For at en fodboldklub kan fungere i det daglige, er der ofte brug for en hjælpende hånd fra forældrekredsen i forskellige sammenhænge.

Ungdomsudvalget forventer at forældrene involverer sig i følgende opgaver:

Kørsel
Det forventes at forældrene er behjælpelige med kørsel til udekampe og stævner. Gældende færdselsregler skal overholdes. (seler til alle, ingen indtagelse af alkohol samt overholdelse af fartgrænser)

Trøjevask
Det forventes at forældrene på skift henter og afleverer spilledragterne.

Holdlederfunktion
Det forventes at forældrene assisterer træneren med forskellige små opgaver i forbindelse med kampene, hvis træneren ønsker det.

Hjælpefunktion ved træning
Det forventes at forældrene hjælper træneren med mindre opgaver i forbindelse med træningen, hvis træneren ønsker det.

Medhjælp ved klubaktiviteter
Det forventes at vi kan trække på forældrenes hjælp i forbindelse med klubaktiviteter.Desuden lægger KHIF vægt på, at trænerne forsøger at inddrage forældrene i nogle sociale arrangementer omkring holdet, idet dette vil være med til at give spillerne et sammenhold såvel på men ikke mindst udenfor banen.

Det forventes af forældrene at:
De bakker op om trænere og ledelse
De respekterer trænerens beslutninger
De ikke søger at opnå fordele for eget barn
De ikke opfører sig på en måde, som børnene ikke bryder sig om
De går til ungdomsudvalget og er åbne og positive, hvis der er klagepunkter
De bakker op om kørsel og trøjevask
De af og til giver en hjælpende hånd med ved diverse praktiske opgaver eller arrangementer i klubben
De medvirker til at holde orden i klubben
De sørger for at kontingentet bliver betalt til tiden
De kommer for at se deres barn og hold spille en gang imellem

De 10 forældrebud 

  1. Mød op til træning og kamp, dit barn sætter pris på det
  2. Forhold dig i ro på sidelinjen. Lad børnene spille
  3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje, og i god afstand til trænere og spillere
  4. Respekter trænerens beslutninger. Vær positiv og støttende
  5. Respekter dommerens beslutninger, se på dommeren som en vejleder
  6. Skab god stemning ved kampene. Byd fx. udeholdets forældre på kaffe
  7. Spørg om kampen var spændende og sjov, ikke om resultatet
  8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr, overdriv ikke
  9. Bak op om holdets og klubbens arbejde. Din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn
  10. Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold, ikke dig!!