Menu

Genåbning af fodboldlivet I KHIF (1)

image
30. maj 2020 kl. 13:46

                                                                                                                                        REV. 26. maj 2020

 

Informationsmateriale fra Ungdomsudvalget:

Genåbningsplan for fodboldlivet i KHIF

Fodboldtræning i en anderledes hverdag”   

 

Opstart Uge 23                                             

    Bemærk Forårssæson

      2020 Gratis

                                    

 Fodboldtræning jvf. Coronaretningslinjer.

Ungdomsudvalget er nu klar til at åbne for fodboldtræning KHIF. Det vil ske på en ansvarlig måde, hvor fodboldaktiviteter skaber glæde og fællesskab og ikke bidrager til spredning af smitte.

 

Dette skriv er et overblik over DBU’s holdning og tilgang – samt konkrete retningslinjer til brug i bredde-klubberne.

 

DBU’s holdning er klar: Folkesundhed er vigtigere end fodbold. Og fodbold må ikke bidrage til at sprede smitte hverken på eller udenfor banen.

 

DBU har siden 6. marts 2020 fulgt myndighedernes anbefalinger og både aflyst og udsat en række fodboldkampe, turneringer og andre aktiviteter i dansk fodbold.

 

KHIF vil i en genåbning af fodboldlivet som DBU nøje følge myndighedernes anbefalinger i forbindelse med åbningen for at spille fodbold med begrænset kropskontakt, så vi fortsat mindsker risiko for smittespredning.

 

Ungdomsudvalget vil følge de nye coronaretningslinjer, der er samlet i en protokol vedrørende opstart og træning i Danske Fodboldklubber” – under navnet ”Fodboldens Corona-regler”.

 

Protokollen tager udgangspunkt i myndighedernes generelle anbefalinger samt i de offentliggjorte retningslinjer for udendørsidræt fra Danmarks Idrætsforbund.

                            

KHIF´S Fodboldguide

Under corona-krise 2020

Ungdomsudvalg KHIF

 

For at klubbens trænere, spillere og forældre kan føle sig trygge, skal følgende gælde:

 

  1. Ungdomsudvalget i KHIF, holder sig løbende opdateret på relevante anbefalinger fra myndighederne og Fodboldens Corona-regler og sikrer, at klubbens aktiviteter lever op til disse. 
  2. Fodboldaktiviteter/træning igangsættes kun, såfremt Ungdomsudvalget er tryg ved, at aktiviteterne udøves med afsæt i Fodboldens Corona-regler. 
  3. Det er ungdomsudvalget der beslutter, om fodboldaktiviteter for ungdomsspillerne kan op startes. 
  4. Ungdomsudvalget vil løbende følge og evaluere organiseringen og udførslen af træningen. 
  5. Ungdomsudvalget har til opgave at planlægge forskudte træningstidspunkter, således at større forsamlinger ved træningsskifte undgås. (se vedhæftede træningsplan)
  6. Ungdomsudvalget har, ved klubbens træninger, en ”Corona- ansvarlig”  på trænings-anlægget.
  7. Ungdomsudvalget i KHIF vil sikre en tydelig formidling af Fodboldens Corona-regler til alle vores trænere, spillere og forældre. Det vil fremgå ved et trænermøde før opstart på klubbens hjemmeside/facebook side samt i diverse trænergrupper på         facebook.
  8. Ungdomsudvalget har ansvaret for koordinering mellem udvalget og trænere/frivillige. Dette kommer til at foregå på facebook gruppen: ”Ungdomstrænere i KHIF”.
  9. Ungdomsudvalget i KHIF sikrer, at der ikke kan gøres brug af klubbens bade- og omklædningsfaciliteter samt har ligeledes det overordnet ansvar for, at der udføres tilstrækkelig rengøring af klubbens NØD-toilet, der stilles til rådighed under træning.

 

Fodboldguide for afvikling af træning i KHIF:

 

Vigtigt før træning:

 

  1. Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.
  2. Det anbefales, at man slet ikke møder til træning, hvis man selv har symptomer på Covid19-sygdommen eller bor sammen med eller har været i kontakt med en person, som er testet positiv. 
  3. Ingen træning for personer i risikogrupper uden myndighedsgodkendelse. 
  4. Alle spillere skal møde omklædt med støvlerne i hånden, medbring fyldt drikkedunk, må ikke deles med andre. Spillerne skal senest søndag aften til egen træner tilmelde sig den kommende uges træning. Vigtigt i forbindelse med dannelse af træningsgrupper. 
  5. Spillerne møder til tiden (ikke før) og går direkte til deres træningsgruppe. Trænere og spillere mødes på parkeringspladsen ved klubhuset og følges ad til træningsanlægget. Træner er klar ved klubhuset 5-10 min. før træningsopstart.
  6. Spillerne hentes ved træningsafslutning.
  7. Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud.
  8. Der bruges kun et sæt bolde og kegler til den enkelte gruppe.
  9. Det er ikke tilladt at bruge overtræksveste.
  10. Der må max trænes i grupper af maksimum 10 personer =(9 spillere + træner), der må ikke skiftes ud i grupperne under træningen.
  11. Alle spillere og trænere vasker /spritter hænder af, inden træningsstart og ligeledes   igen efter træningen, KHIF stiller sprit til rådighed.
  12. I tilfælde af bevidst overtrædelse af ovenstående retningslinjer, kan en spiller af træner/corona-ansvarlig bortvises fra den pågældende træning.

 

 Vigtigt under træning:

    1.Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. træningsgruppe.

    2. Under træning er det kun den ansvarlige træner, der må flytte kegler og mål. 

    3. Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt.

    4. Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt med undtagelse

       af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning.   

    5. Der må ikke skiftes ud i grupper under træning.

    6. De enkelte træningsgrupper skal holdes separate og må IKKE blande sig med hinanden under træning.

    7. Der må under træningen ikke opholde sig personer mellem banerne eller andre steder rundt om banerne. Der må derfor ikke være tilskuere på anlægget, da anlægget så kan opfattes som et stort område med for mange mennesker forsamlet jf. forsamlingsforbud. Ungdomsudvalget opfordrer derfor i stedet forældre til at sætter barnet af og afhente ved træningens ophør, evt. ventende forældre henvises til at gøre ophold i bilen under træning.

 

Vigtigt efter træning

  1. Alle forlader træningen lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, IKKE i grupper. Trænerne/ corona-ansvarlig skal være særlig opmærksomme ved skiftet mellem træningshold. 
  2. Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe og ligger de rengjorte rekvisitter på plads i boldrummet. KHIF stiller nødvendige værnemidler til rådighed. 
  3. Hvis en spiller eller en træner får symptomer på sygdom, og får konstateret COVID-19, skal klubbens, trænere og medspillere orienteres om dette via en opringning til ungdomsudvalget, der er ansvarlig for den videre information.   

PRAKTISKE REGLER OMKRING TRÆNING I KHIF

  1. Når træneren ankommer til træningsanlægget er bolde og kegler nyvaskede. 
  2. Træneren henter et net bolde (10 stk.) kegler og evt. andet som han/hun skal bruge. HUSK overtræksveste må ikke anvendes. 
  3. Træneren afleverer alle bolde og rekvisitter rengjort med vand og sæbe tilbage i boldrum efter træning. 
  4. Den enkelte træner må kun træne med en enkelt gruppe af spillere på en træningsaften. 
  5. KHIF udarbejder en ugeplan, hvoraf det fremgår, hvor der trænes, hvornår og hvilke årgange der træner – planen sendes til trænergruppen. Ungdomsudvalget giver besked ved evt. ændringer. 
  6. Den enkelte træner deler selv, egne spillere ind i træningsgrupper og orienterer spillere og forældre om, hvor og hvornår den enkelte gruppe skal træne. 
  7. Den enkelte træner sørger selv for, at der er en træner pr. træningsgruppe. Træneren udfylder ligeledes en gruppeliste over de spillere der har deltaget i dagens træning. 
  8. Der må højst være 10 personer (træner + 9 spillere på en 5 mands bane). Det er det antal der er gældende her og nu jf. gældende retningslinjer. 
  9. I en værst tænkelig situation, hvor der i forbindelse med en træning, vil være tale om overtrædelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer og med bøde som følge, holdes KHIF trænere økonomisk skadesløs. KHIF kan ej heller gøres ansvarlig for evt. bødeforlæg der tilgår spillere eller forældre under eller efter den pågældende træning.

Oversigt over træningstider KHIF – Kunstbane fra uge 23

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

lørdag

Søndag

16.30 – 17.45

16.30 – 17.45

16.10– 17.20

16.30 – 17.45

16.30 – 17.45

 

 

   Hold

Hold

Hold

Hold

Hold

Hold

Hold

 

 

U6, U7 og U8 mix

U9, U10 og U11 drenge

 

U12 drenge

 

 

 

Skift/pause

 

 

 

 

 

 

Kl. 18 – 19.15

Kl. 18– 19.15

Kl. 17.30 – 18.45

Kl. 18 –19.15

Kl. 18 –19.15

 

 

Hold

Hold

Hold

Hold

Hold

Hold

Hold

 

U12 og   U13 drenge

 

 

U15 drenge

U9,U10 og U11 piger

U15 drenge

 

 

 

Skift/pause

 

 

 

 

 

 

Kl. 19.30 - 21

Kl. 19.30 - 21

Kl. 19.00- 20.30

Kl. 19.30 - 21

Kl. 19.30 - 21

 

 

Hold

Hold

Hold

Hold

Hold

Hold

Hold

U19

Senior

 

 

 

 

U19

Senior