Menu

Historie

image Den årlige tilbagevendende begivenhed: KHIF og Andelskassens cykelsponsorløb

Oprindelse
Koldby-Hørdum IF er resultatet af en sammenslutning af flere end to foreninger. Den helt formelle sammenslutning fandt først sted i 1973, men mange år forinden blev de oprindelige klubber stiftet og lagde begge grundstammen til den nuværende samlede forening.

Det ligger fast, at Hørdum og Omegns Boldklub blev stiftet den 30. maj 1904. Der foreligger dog ingen protokoller fra den tid, så meget af det, der i dag kan skrives i historiebogen og i jubilæumsskriftet, kommet fra mundtlige overleveringer, der i 1948 kunne huske langt tilbage til tiden omkring stiftelsesåret.

I 1948 udgav Koldby og Hørdum Idrætsforeninger nemlig et blad, der blev kaldt KHIF-bladet, og herfra har man i dag nyttig information om den første tid.

I følge kilderne udviklede det hele sig med rivende hast. Der blev spillet kampe mod henholdsvis Hvidbjerg, Lyngs, Uglev og Thisted. Man drog afsted med tog eller hestevogn, for biler kendte man dengang kun af navn. I vore dage taler man ofte om 3. halvleg. Dengang har der været en vis standard over samværet efter kampen, idet man drog ind på den nærmeste gæstgivergård for at spise kyllingesteg med tilbehør.

Påklædningen i kampen ville i vore dage ikke blive accepteret. Klubdragten var en blå- hvidstribet hue med skygge. Ellers var der tale om almindelig påklædning.

Offsideregler betød ny udvikling

Klubbens økonomi var dengang - som den så ofte har været det siden, ikke særlig god. Kontingentet var 1 kroner om året, og der var ikke altid penge i kassen til en ny bold eller til leje af markedspladsen, hvor kampene blev spillet. Lejen var 10 kroner om året, og det er sket, at man på grund af restance til ejeren for en kort tid har måttet flytte til et andet sted at spille.

Den nye offsideregel fra midt i 20´erne ødelagde spillet, mente man, og så gik det galt. Før havde man kunnet stille 2 hold, men da de gamle spillere efterhånden holdt op, var der så få tilbage, at det ikke engang var nødvendigt at føre protokol over klubbens virke.

Seniorholdet var ikke mere interessant, men heldigvis tog byens drenge affære. De oprettede deres egen Hørum Drengefodboldklub, og de klarede sig godt. Det bevarede interessen for fodbold, og da Børge "Schantz" Christensen vendte tilbage til hjemegnen i 1932, kom der igen gang i foreningsarbejdet. Sammen med kommis Robert Henriksen og lærer Chr. Ringgaard satte han skik på tingene, og klubben gik de nye tider i møde under navnet Hørdum Idrætsforening.

Hørdum Boldklub af 1904 blev til HIF, og nu blev det spændende.

Der var på dette tidspunkt også en idrætsforening i Koldby. Dens første historie ligger hen i mørke, men man ved, at der blev indviet en ny gymnastiksal i 1904. Gymnastikken var nemlig i højsæde i Koldby og Skyum.

Lokalsamfundet
Efter navneskiftet i 1932 i Hørdum tog man omgående kontakt til Koldby Idrætsforening.

Siden starten havde man i Hørdum spillet på den gamle markedsplads, hvor markedet absolut gik forud forboldspillet. Den situation ville man ud af, og straks efter enigheden mellem Koldby IF og Hørdum IF gik man i gang med at forbedre baneforholdene på markedspladsen. Allerede i 1933 kunne den nye sportsplads indvies, og det blev faktisk Hørdum stadion som vi kendte, indtil tribunen og nye udvidelser kom i 1980´erne.

I slutningen af 60´erne blev rammerne omkring Koldby-Hørdum IF forandret. Der var en indre aktivitet i klubben, der blandt andet førte til bygningen af Hørdum-Hallen med indvielse den 1. februar 1968.

Jubilæum i 1954 og 1979

Man har altid været god til at feste i Koldby og Hørdum ved mange forskellige lejligheder, og der er mange erindringer om de 2 jubilæer, der blev holdt i 1954 og 1979.

Ved 50 års jubilæet varede arrangementet en hel uge, og hele byen stod på den anden ende. Alt stod i jubilæumsfestens tegn fra morgen til aften.

Der blev spillet fodbold i lange baner, og gaderne var flagsmykkede. Samtidig blev der festet til langt ud på natten, og en højtaler gjaldede hele dagen igennem ud over hele byen: "Nu holder KHIF 50 års jubilæum." De lokale aviser dækkede hele arrangementet, så ingen i hele Thy kunne undgå at bemærke, at nu holdt KHIF jubilæum.

Jubilæet i 1979 blev også fejret på behørig vis.

Mandag-tirsdag og onsdag var der stort ungdomsstævne i alle ungdomsrækkerne med deltagelse af Hammel IF, Snedsted G & IF, Hurup IFm Sundby Thy IK, Bested IF og Sjørring BK som modstandere. Onsdag aften blev ungdomsstævnet afsluttet med alkoholfri diskotek i Hørdum-Hallen.

Lørdag den 30. juni kulminerede det hele. Efter et festligt optog gennem Hørdum - Villerslev og Koldby samt tattoo med Ringkøbinggarden i spidsen, spillede de gamle kæmper fra 1954 mod holdet fra 1962.

Højdepunkter
Et tilbageblik på 20´erne, 30´erne og 40´erne viser, at Koldby-Hørdum IF hørte med blandt Thys bedste fodboldklubber.

Klubbens første helt store sportslige højdepunkt var oprykningen til den lille Mesterrække ( Serie 1 ) i 1954 - i klubbens 50 års jubilæums år.

Det næste helt store højdepunkt må blive i 1974, hvor førsteholdet vendte tilbage til Serie 2 og derfra i en årrække begyndte at forberede sig på at spille i Serie 1 og 2 i stedet for Serie 2 og 3.

Det tredje højdepunkt kom i sæsonen 1979-1980, hvor KHIF fandt styrken frem og kom tilbage til Serie 1.

Derefter begyndte perioden som elevatorhold, men selv om elevatoren en gang imellem kørte nedad, blev det alligevel en periode, hvor niveauet blev løftet.

Det fjerde helt store højdepunkt kom i 1993, hvor førsteholdet spillede sig i Jyllandsserien. Det var toppen, og selv om elevatoren igen kørte nedad, kom den nu kun tilbage til Serie 2.

Det femte store højdepunkt kom i 1997, hvor KHIF igen kom i Jyllandsserien.

Det sidste højdepunkt må være jubilæumsårets oprykning til Serie 1.

KHIF har åbenbart for vane at skænke klubben en oprykning i de store jubilæumsår.

Luk