Menu

KHIF godkendt som DBU Børneklub

image
29. august 2023 kl. 10:07
Lørdag d.2/9-23 havde ungdomsafdelingen i KHIF arrangeret en super dag på Hørdum stadion i forbindelse med, at vi er blevet DBU børneklub.
Det var en dag med gode fodboldkampe, hoppeborg og dejlig stemning 🍿🤩☀️👍
Jan Palm var forbi som repræsentant for DBU for at overrække beviset til formanden for vores ungdomsafdeling Ib Jensen 😀
Som DBU børneklub er vores instruktører og trænere klar til at give den en ekstra skalle for at skabe de bedste rammer samt gøre noget særligt ud af de aktiviteter vi har at tilbyde i KHIF.
Vi er meget stolte af denne titel, og vi glæder os til at give den gas sammen med alle børn i klubben. 🤩🥳.
Tak til alle der mødte op med godt humør i løbet af dagen.

I forbindelse med udnævnelsen til DBU Børneklub har KHIF fået vedtaget en ny Børnepolitik, som følger her:

Koldby - Hørdum IF´s børnepolitik

Koldby - Hørdum IF (KHIF) vil være en attraktiv og velfungerende idrætsforening, hvor der er plads til alle.

Ambitionen er at få flest mulige børn til at dyrke idræt, ved at have et alsidigt idrætstilbud hvor der såvidt muligt er en idræt for alle, der ønsker det og hvor alle kan være med uanset kunnen og ambitionsniveau. Ingen børn må opleve at blive "udelukket" i bestræbelserne på at opnå resultatmæssige og sportslige mål i idrætsforeningen.

I KHIF vil vi bestræbe os på at tilbyde idræt for alle børn, skabe et lærende og udviklende klubmiljø der ikke alene gør børnene til glade og dygtige idrætsudøvere, men også hjælper dem på vej i deres livsmestring. Organiseringen af aktiviteterne vil såvidt muligt tage udgangspunkt i dette - under hensyntagen til det enkelte barns evner og forudsætninger.

KHIF lægger vægt på at alle børn føler sig trygge og fungerer godt i fællesskabet både i udøvelsen at deres idræt samt før og efter udførelsen. Dette opnås bl.a. ved at afholde og deltage i forskellige aktiviteter udover de daglige træninger og evt. kampe. F.eks. hold arrangementer, cykelsponsorløb, minicups o. lign.

 

Det er væsentligt for klubben at der er tilknyttet gode voksne omkring børnene, som er engagerede og som børnene kan se op til. Med dygtige voksne og trænerne som de gode eksempler tilstræber klubben at skabe et fællesskab omkring børnene præget af en positiv adfærd og gensidig respekt overfor hinanden.

 

KHIF vil arbejde for en god og konstruktiv dialog med forældrene og har en forventning om at alle er positive og engagerede deltagere i klubbens stærke idrætsfællesskab.

 

OPFØRSEL, VÆREMÅDE, HANDLINGER

Af klubbens idrætsbørn forventer vi:

At man møder til tiden til træning og kamp

At man er læringsparat og klar til træning

At man melder afbud hvis man er forhindret i at komme til træning og kamp

At det er en fælles opgave at rydde op efter træning

At man udviser “almindelig god opførsel” både indenfor og udenfor banen

At man taler pænt til hinanden og altid viser fairplay

 

Af klubbens trænere forventer vi:

At man møder op til træning og kamp i god tid

At man er velforberedt til træning og kamp

At man udfører trænergerningen med godt humør og skaber en god og tryg stemning for alle

At man udviser “almindelig god opførsel” både indenfor og udenfor banen

At man tilstræber at alle børn føler sig ”ligeværdige” uanset niveau, køn og alder

At man er lige meget engageret i alle idrætsudøvere, uanset niveau

At man viser respekt for dommere, modstandere og egne spillere.

 

Af klubbens forældre forventer vi:

Aktiv og engageret involvering i arbejdet omkring de enkelte hold og i klubben som helhed

At man møder op til opvisninger og kampe og dermed støtter børnene og holdet

At man bakker op om klubbens indsats for børnenes trivsel og lyst til at gå til idræt

At man respekterer trænerens dispositioner og ikke blander sig

At man giver opmuntring til alle børnene

At man respekterer dommerens kendelser og ikke kommenterer på dem

At man udviser “almindelig god opførsel og sprogbrug overfor hinanden og børn”, både indenfor og udenfor banen

 

Klubben

Klubben bortviser personer der ikke vil efterleve ovenstående forventninger.

Klubben indhenter børneattest på alle klubbens trænere/ledere der har fast kontakt med børn og unge under 15 år. Børneattesten indhentes så snart de er tilknyttet klubben.

Klubben ansætter ikke personer, der tidligere er straffet i pædofilisager.

Klubben vil politianmelde ved strafbare forhold.

 

Trænere/frivillige/lederes adfærd omkring børn 

Sprogbrug, voksne til børn

Børn lærer af voksne og derfor er det som voksen vigtigt, at vi taler pænt og tænker over de ting vi taler med børnene om, samt de måder vi formulerer os på. Der er aldrig kommet noget godt ud af at bande, råbe eller tale grimt, derfor holder vi os fra det i KHIF

Sprogbrug børn imellem 

Det er dit ansvar som træner, leder eller frivillig at sørge for at tonen er god mellem børnene. Opfanger man et skænderi eller et grimt sprogbrug, er det som voksen dit ansvar at få det stoppet på en god måde. Sørg for at fortælle dit hold / dine børn vigtigheden af et godt fællesskab på holdet, så disse situationer ikke opstår.

 

Voksnes indbyrdes sprogbrug i nærheden af børn 

Som voksen er man forbilleder for børnene og det er derfor også vigtigt at vi opfører os ordentligt overfor hinanden, som vi også ønsker vores børn skal være over for deres venner og veninder. Husk derfor at tale ordentligt og være imødekommende over for hinanden, i særdeleshed når vi er i nærheden af børnene.  

Omklædning før og efter idræt

Klubbens bestyrelse opfordrer til omklædning i klubben før og efter idræt. Det styrker fællesskabet og bidrager til at børnene får et naturligt forhold til det at klæde om sammen med andre.

Drenge og piger klæder altid om hver for sig.

Trænere/ledere bader aldrig sammen med børnene.

Det prioriteres, at der vil være en voksen der venter udenfor, mens børnene klæder om og bader. 

Voksnes færden i omklædningsrummet

Intet barn må være alene med en voksen i omklædningsrummet.

Børn og voksne skal trygt kunne bruge omklædningsrummene i klubben. Voksne må ikke befinde sig på 2-mands hånd med et barn i omklædningsrummet.

Samtaler med børn bør finde sted, hvor andre kan se med og skadesbehandling bør aldring foretages i enerum. Ovenstående er beskrevet for at sikre både børn og voksne omkring dem.

Brug af mobiltelefoner i omklædningsrummet

Mobiltelefoner må aldrig anvendes under omklædning. Børn har ret til kropslig integritet og tryghed og til at anvende omklædningsrummene uden bekymringer for tændte kameraer på mobil eller lignende

Brug af sociale medier 

Kommunikation mellem træner og hold i f.eks. facebookgrupper 

Det er tilladt for en afdeling, årgang eller et hold, at oprette en facebookgruppe, hvor alt kommunikation finder sted. Disse grupper er lukkede grupper hvorfor det kun er forældre og trænerstaben der er medlemmer. I disse grupper kan almindelig info, træningsplaner, kampkalender, ændring af tider mm. finde sted. Da vi har med børn at gøre som ikke selv er på Facebook, forventer vi derfor, at informationen videregives til de børn, der er på det respektive årgange eller hold  

 Ansvar for den gode tone i facebookgrupper 

Én af grundene til at vi opretter facebookgrupper er for at skabe en fælles platform, hvor vi kan samle alt information omkring børnenes aktiviteter på ét sted. Dette i et håb om, at gøre det så nemt som muligt for forældre samt for vores trænere og frivillige. Alle skal derfor hjælpe til med at bevare den gode stemning i grupperne da dette er et fælles ansvar. Det er tilladt at have forskellige holdninger til nogle ting, men vi ønsker ikke at disse grupper bliver platform for diskussioner. Vi anbefaler derfor, at man ringer til træneren / forældrene, hvis man har brug for en udbedring af noget. Skulle der mod forventning forekomme heftige diskussioner som udvikler sig til enten mobning eller andet og som ikke stoppes, så er det i sidste ende træneren som er administrator på gruppen, der har mandat til at udelukke folk fra gruppen. Det er dog forinden da, trænerens ansvar at få lukket den dårlige stemning hurtigst muligt. Udelukkelse af gruppen vil derfor altid ske som sidste mulighed. Træneren skal selvfølgelig også kontakte udvalget, hvis der skulle opstå noget, så vil udvalget altid være behjælpelig.    

Kommunikation mellem træner og det enkelte barn 

Da både børn og voksne skal føle sig trygge med kommunikationen, skal kommunikationen mellem træner og det enkelte barn, altid gå igennem forældrene enten via telefon, sms eller messenger. Hvis en træner skal tale direkte med et barn, opfordrer vi derfor til, først at kontakte forældrene, for derefter at tale med barnet.  

Generelt anbefaler vi, at kommunikation mellem trænere og forældre også sker igennem samme kilder. Det er dog også tilladt at henvende sig via e-mail til trænere eller forældre. 

MOBNING ELLER MISTRIVSEL

I KHIF tager vi mobning og mistrivsel meget seriøst, da vi ønsker, at alle vores børn er glade og trives i klubben og det fællesskab som skabes igennem idrætten. Det er vigtigt at understrege, at løsningen er afhængig af situationen og hvad barnet og forældrene ønsker. Vi tager i KHIF dette meget alvorligt og vil sørge for at mobningen stoppes øjeblikkelig så alle ved at de kan komme i klubben i trygge rammer.

Bliver dit barn mobbet, har du set eller hørt om mobning blandt andre børn eller har du erfaret mistrivsel hos et barn, så kontakt venligst barnets træner eller en fra ungdomsudvalget

VED MISTANKE OM OVERGREB

Betegnelsen ”overgreb” dækker her bredt over blufærdighedskrænkelse, fysisk magtanvendelse, trusler, seksuel chikane, seksuel berøring, seksuel aktivitet og voldtægt.

I relation til overgreb af børn har alle en formel pligt til at underrette socialforvaltningen.

Ved mistanke om overgreb skal bestyrelsen eller den ansvarlige voksen fra klubben der er til stede kontaktes med det samme.

Bestyrelsen/den ansvarlige voksen har pligt til at reagere på mistanke om overgreb på klubbens børn og vil i den forbindelse søge rådgivning hos DIF/DBU. Gymnastik udvalget kan også kontakte DGI.

Ved akutte alvorlige overgreb må de tilstedeværende reagere ud fra omstændighederne og foretage underretning/tilkald af forældre, læge og/eller politi.

KONTAKTPERSON I BESTYRELSEN

I bestyrelsen har vi en kontaktperson, når det drejer sig om overgreb, mobning og mistrivsel. Det er den Siddende formand.

 

Koldby-Hørdum IF, august 2023

 

 

 

Luk